Jaarrekening voor uw bedrijf Groningen

U heeft een bedrijf en ieder jaar stelt u de jaarrekening op. U bent verplicht dit als ondernemer te doen en deze te gebruiken voor de aangifte bij de belastingdienst. De belastingdienst controleert wat u het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Verder bent u wellicht verplicht deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel of te voorzien van een jaarverslag en/of een accountantsverklaring.

Het belang van een jaarrekening

De jaarrekening van uw bedrijf is bedoeld om de financiële situatie van uw bedrijf inzichtelijk te maken. In eerste instantie voor u zelf maar zeker ook naar de belastingdienst toe. Zij bekijkt of u alles volgens de regeltjes heeft gedaan. Het is ook een soort rapport dat door de opbouw het resultaat van uw bedrijf vergelijkbaar maakt met uw branchegenoten. De gegevens uit de jaarrekening worden verder gebruikt voor de winstaangifte bij de fiscus. Tot slot kan de jaarrekening worden gebruikt om uw financiers een indruk te geven van het reilen en zeilen van uw bedrijf.

Wat bevat een jaarrekening?

Normaal gesproken bestaat een jaarrekening uit drie onderdelen. Ten eerste de balans: een momentopname van bezittingen, eigen vermogen en schulden van een onderneming. Ten tweede de winst- en verliesrekening: is in feite een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde afgebakende periode. En tot slot een toelichting op beide. De inhoud van de toelichting is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Als een jaarrekening Groningen is samengesteld en vastgesteld kan het zijn dat deze door een accountantsverklaring moet worden voorzien.