Verplichtingen van de werkgever naar de werknemer

Vaak komt er in het nieuws dat werknemers op de onjuiste manier behandeld worden door de werkgever. Bijvoorbeeld door te lange werkdagen of een te laag salaris voor het werk wat ze doen. Hiervoor zijn bepaalde wetten opgesteld, die dit zouden moeten voorkomen. Wanneer bedrijven er echter toch voor kiezen om werknemers op deze manier te behandelen kan er een arbo dienst om de hoek komen kijken.

 

Deze arbo dienst zal vervolgens een onderzoek uitvoeren om te kijken welke wetten niet worden nagestreefd door de werknemer. Arbeidsdeskundig onderzoek zal worden uitgevoerd, wanneer bekend wordt dat bedrijven werknemers onderdrukken in welke vorm dan ook.

 

Er zijn verschillende wetten die werkgevers moeten nastreven, zoals de wettelijke richtlijnen voor werkplekken. Hierbij gaat het om de inrichting en veiligheid van de werknemers. Wanneer werknemers bijvoorbeeld op kantoor in een ruimte zitten waar het gevaarlijk is, wordt er niet voldaan aan deze wet. Ook wanneer werknemers op een loods werken, waar er van alles rondslingert, of bijvoorbeeld de kabels die gebruikt worden niet sterk genoeg zijn en de werknemers dus gevaar lopen.

 

Een andere wet is het melden en registreren van ongevallen en ziekten die door het werk komen dat de werknemers uitvoeren. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een ongeluk heeft gehad, dat kwam door de schuld van de werkgever, kunnen veel bedrijven opgedoekt worden. Hierdoor worden veel ongelukken dus verborgen met bijvoorbeeld een geldbedrag om te zwijgen. Dit wordt ook wel zwijggeld genoemd en zorgt ervoor dat de werkgever zijn machtspositie behoudt.

 

Door een arbo dienst en de opgestelde wetten moeten de omstandigheden van de werknemers geoptimaliseerd worden, zodat zij ten alle tijden in een veilige en gezonde omgeving aan het werk zijn. Werkgevers zullen hierdoor uiteindelijk ook betere resultaten boeken, omdat wanneer zij rekening houden met de werknemers, zij ook bereid zijn om harder voor de werkgever waarvoor zij werken te werken.